Autobusy na vodíkový pohon

Čo je to?

Autobus na vodíkové palivové články je elektrické vozidlo, ktoré ako zdroj paliva používa stlačený vodík

Energetické moduly palivových článkov, zabudované v zbernici, vyrábajú elektrinu prostredníctvom elektrotechnickej reakcie, pričom ako vedľajšie produkty zostávajú iba voda a teplo

Autobusy s palivovými článkami, používajú na pohon elektrické motory a môžu obsahovať malú batériu na zlepšenie zrýchlenia a zachytenie brzdnej sily

Zostávajúca štruktúra a prevádzka autobusov zostáva rovnaká ako pri konvenčných autobusoch

Čo ponúkajú autobusy s palivovými článkami?

Prevádzkovú flexibilitu

Bez nutnosti novej infraštruktúry ulíc, rýchle dopĺňanie paliva - menej ako 10 minút

Denný dojazd

350+ km bez nutnosti dopĺňania paliva

Nulové emisie

Vylučovaná je len voda, úspora emisií CO2 - spojená so zdrojom výroby dusíka

Spoluprácu

Sieť európskych partnerov ochotných zdieľať svoje odborné znalosti

Komfort pre cestujúcich aj vodičov

Z dôvodu zníženého hluku a pohodlnej jazdy

Priama odpoveď na ambiciózny plán, dekarbonizácie prepráv

Prvé vodíkové autobusy na Slovensku!
K dispozícii na objednanie