Profesionálne služby v oblasti stavebníctva

  • Ponúka služby v oblasti projektovania objektov, dodávok stavebných materiálov, výstavby objektov, výstavby cestných komunikácií, diaľnic a prepravné služby technologickej dopravy.

Poskytuje mechanizmy, stavebné stroje, dopravné prostriedky, celkovú logistiku vykonávaných prác a efektívne využitie strojného vybavenia.

Poskytuje partnerom skúsenosti a schopnosti našich ľudí pre splnenie náročných požiadaviek pre bezproblémovú realizáciu diela a odbornú zdatnosť a spôsobilosť. 

Prvé vodíkové autobusy na Slovensku!
K dispozícii na objednanie